De methode

Downloads

Wanneer wat

Bestellen

De methode

Downloads

Wanneer wat

Bestellen

Wat is Op Ontdekkingsreis?

Op Ontdekkingsreis is opgebouwd volgens een duidelijk systeem. Alle leertheoretische, (ontwikkelings-)psychologische en pedagogische kennis die eraan ten grondslag ligt, kan niet  in een paar regels beschreven worden. Om hier zicht op te krijgen is een vrijblijvend gesprek of een presentatie op school mogelijk. Of neem contact op met één van onze partners voor een kennismaking.

 

Maar de vier hoofdlijnen zelfbeeld, uitdaging, leren leren en sociale competenties zijn wèl duidelijk herkenbaar.  In enkele regels:

 

Het zelfbeeld wordt in de loop van de ontwikkeling van zuigeling tot volwassene gevormd. Een kind ontdekt steeds meer over zichzelf en leert daardoor zichzelf steeds beter kennen. Maar een zelfbeeld kan heel makkelijk vervormd raken: door vervelende ervaringen, maar ook door eigen gedachten of kritische zelfreflectie van een kind... En als eenmaal een negatief zelfbeeld ontstaan is, gaat het niet vanzelf meer weg. Op Ontdekkingsreis is erop gericht om de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld te stimuleren en te begeleiden. Met behulp van beproefde werkvormen die op een speelse manier aangeboden worden.

 

Ieder kind heeft uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven. Te weinig uitdaging leidt tot verveling, te veel uitdaging tot frustraties. Bij de ontwikkeling van Op Ontdekkingsreis is voortdurend gezocht naar uitdagende opdrachten die op verschillende niveaus uitgevoerd kunnen worden. Niet ‘moeilijk’ maar uitdagend en motiverend. Wanneer de leerlingen goede, uitdagende opdrachten krijgen, leren ze ook volhouden en doorzetten.

 

Maar daarnaast zijn ook goede leerstrategieën nodig. In context biedt Op Ontdekkingsreis ze wat ze nodig hebben om te leren leren: snellezen, concentreren, doelen stellen, doorzetten, geheugen trainen, etc. Daarnaast wordt ook duidelijk gemaakt waarom je moet leren en hoe dat moet, waarom het nodig is om goede leerstrategieën te hanteren en zelfs hoe het brein werkt. Op een speelse manier.

 

Op basis van een gezond zelfbeeld, een positief gevoel van eigenwaarde en een gezonde assertiviteit is ook het stimuleren van de sociale ontwikkeling een wezenlijk onderdeel van Op Ontdekkingsreis. In de methode zijn twee duidelijke lijnen zichtbaar: het opbouwen, vergroten en verfijnen van de empathie èn het systematisch leggen van een basis voor een gezonde eigenwaarde.

 

 

Op Ontdekkingsreis is cyclisch opgebouwd. Elke cyclus bevat de zes elementen uit de pedagogische leerlijn. Na twee jaar is een cyclus afgerond en wordt de nieuwe cyclus gestart. Door deze opbouw is het goed mogelijk het kind en zijn ontwikkeling te volgen. Dit schema laat de onderlinge samenhang zien.

zelfbeeld

uitdaging

sociale

competenties

leren leren

Niet alle leertheoretische en ontwikkelings-psychologische kennis en expertise is voortdurend zichtbaar in de methode. Maar wie bekend is met het model Meervoudige Intelligentie, de executieve functies, de positive disintegration en de asynchrone ontwikkeling, de 21e eeuwse vaardigheden of de taxonomie van Bloom, herkent geregeld elementen en zal zich verbazen hoe soepel al deze kennis praktisch en zelfs uitdagend gemaakt is.

Op Ontdekkingsreis is een product van AntrAciet© 2021